POLITIKA UPRAVLJANJA KVALITETOM, OKOLIŠEM I SIGURNOŠĆU

Poduzeće MURAPLAST d.o.o. bavi se proizvodnjom polietilenskih filmova, ambalaže od plastike, papirnatih vrećica i ostalih proizvoda od papira.

Naša misija

Prilagodljivošću, brigom o okolišu, sigurnosti i zaštiti zdravlja i energičnim predanim radom pružiti kupcima vrhunski proizvod uz primjenu najmodernije tehnologije.

Naša vizija

Postati veliko srednjeeuropsko poduzeće sa zaokruženim asortimanom ambalaže.

 

Da bismo postizali, održavali i osnaživali te vrijednosti, trajno se obvezujemo:

  • Postizanje punog zadovoljstva naših kupaca – kroz otvorenu komunikaciju, praćenje zadovoljstva kupaca i analizu reklamacija
  • Isporučivati na vrijeme proizvode koji ispunjavaju sve definirane zahtjeve primjenom najboljih dostupnih i ekološki prihvatljivih tehnologija i procesa
  • Osposobljavati zaposlenike i činiti ih svjesnim potrebe ostvarenja postavljenih ciljeva i politike upravljanja kvalitetom, okolišem i sigurnošću djelatnika te sigurnošću proizvoda
  • Uvijek se truditi obavljati svakodnevne poslove bez grešaka, a u slučaju nastanka istih poduzeti sve potrebne aktivnosti da bismo ih riješili i spriječili nastanak novih
  • Uspostaviti dugoročne odnose s poslovnim partnerima i održavati pozitivnu predodžbu javnosti o poduzeću
  • Neprestano usklađivati poslovanje s odgovarajućim zakonskim i ostalim zahtjevima
  • Stalno nadzirati odvijanje svih poslovnih procesa kako bi se bez odgađanja otklonili uzroci stvarnih ili mogućih smanjenja kvalitete, pouzdanosti i sigurnosti usluga
  • Svu pažnju posvetiti prevenciji onečišćenja okoliša te pojave ozljeda i profesionalnih oboljenja
  • Primijeniti dobru proizvođačku praksu kod proizvodnje ambalaže koja dolaze u kontakt s hranom kako se ne bi ugrozilo ljudsko zdravlje, uzrokovala neprihvatljiva promjena u sastavu hrane te uzrokovalo pogoršanje senzorskih svojstava hrane
  • Primjenjivati i poboljšavati djelotvornost sustava upravljanja kvalitetom, okolišem, sigurnošću djelatnika te sigurnošću proizvoda temeljenog na zahtjevima normi HRN EN ISO 9001:2009, HRN EN ISO 14001:2009, OHSAS 18001:2007, HRN EN ISO 22000:2006 i tehničkim specifikacijama HRS ISO/TS 22002-4:2014, FSC COC te težiti nadilaženju razine tih zahtjeva

U  Kotoribi, 05.11.2015.                                                                                                 Uprava