ekološka oznaka muraeco

MURAPLAST s ponosom predstavlja ekološku oznaku “muraeco”

Možete biti sigurni da plastična ambalaža ili plastične vrećice označene s “muraeco” :

  • se mogu reciklirati
  • sadrže najmanje 30 % reciklirane plastike
  • je za sve proizvodne procese (ekstuzija, tisak i konverziju) korištena 100 % električna energija dobivena iz obnovljivih izvora

“muraeco” je samodeklarirana tvrdnja o utjecaju na okolišu prema europskim standardu EN ISO 14021:2016 Znakovi i izjave o zaštiti okoliša – Samodeklarirane tvrdnje o utjecaju na okoliš

Svojim kupcima možemo priložiti kompletan dokument Samodeklarirane tvrdnje o utjecaju na okoliš i implementirane evaluacijske mjere.

Industrijski žig “muraeco” je figurativno i verbalno intelektualno vlasništvo poduzeća MURAPLAST d.o.o.