Početna 5 Muraplast 5 Projekti sufinancirani putem Europske Unije 5 Logistics for Manufacturing SMEs – L4MS

Logistics for Manufacturing SMEs – L4MS

Logistics for Manufacturing SMEs – L4MS

Pilot Application Experiment for L4MS project

L4MS projekt financiran je putem Obzor 2020. programa Europske unije za istraživanje i inovacije u okviru ugovora o bespovratnim sredstvima broj No 767642.

L4MS

Pilot Application Experiment for L4MS project

L4MS projekt financiran je putem Obzor 2020. programa Europske unije za istraživanje i inovacije u okviru ugovora o bespovratnim sredstvima broj No 767642.

Europska unija Zajedno do fondova EU
Europski strukturni i investicijski fondovi

NAZIV PROJEKTA:

Logistics for Manufacturing SMEs – L4MS

KORISNIK PROJEKTA:

MURAPLAST d.o.o. (MP)

TRAJANJE PROJEKTA:

42 mjeseca (1. listopad 2017. – 31. ožujak 2021.)

FINANCIRANJE:

H2020-FOF-2017, Ukupni budžet: € 8.709.130, MP: € 39.875 (sufinanciranje € 27.912,50)

PROJEKTNI PARTNERI:

 • TEKNOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS VTT OY (VTT) KOORDINATOR
 • ASOCIATIA PRODUCATORILOR DE MOBILA DIN ROMANIA (APMR)
 • AUTOMATISMOS Y SISTEMAS DE TRANSPORTE INTERNO SA (ASTI)
 • CHEMI-PHARM AS (CHEMI)
 • TECHNOLOGIKO PANEPISTIMIO KYPROU (CUT)
 • EUROPEAN DYNAMICS ADVANCED SYSTEMSOF TELECOMMUNICATIONS INFORMATICS AND TELEMATICS SA (ED)
 • ENGINEERING – INGEGNERIA INFORMATICA SPA (ENG)
 • NET LTD (ENGINO)
 • FUNDINGBOX ACCELERATOR SP ZOO (FBOX)
 • HERMIA YRITYSKEHITYS OY (HBD)
 • OU IMECC (IMECC)
 • FRAUNHOFER GESELLSCHAFT ZUR FOERDERUNG DER ANGEWANDTEN FORSCHUNG E.V. (IML)
 • KINE ROBOT SOLUTIONS OY (KINE)
 • LIETUVOS ROBOTIKOS ASOCIACIJA (LRA)
 • MURAPLAST d.o.o. (MP)
 • FUNDACIO BARCELONA MOBILE WORLD CAPITAL FOUNDATION (FMWC)
 • UDVIKLING FYN PS (OR)
 • PANNON GAZDASAGI HALOZAT EGYESULET (PBN)
 • POLITECNICO DI MILANO (POLIMI)
 • VISUAL COMPONENTS OY (VIS)

L4MS projekt financiran je putem Obzor 2020. programa Europske unije za istraživanje i inovacije u okviru ugovora o bespovratnim sredstvima broj No 767642.

Isključenje odgovornosti:
Sadržaj publikacije/emitiranog materijala isključiva je odgovornost MURAPLAST-a.

OPIS PROJEKTA

Ambicija L4MS projekta je smanjenje troškova i vremena instalacije mobilnih robota za faktor 10. To će omogućiti jeftino postavljanje malih i fleksibilnih logističkih rješenja koja ne zahtijevaju promjenu infrastrukture, prekid proizvodnje ili stručna znanja zaposlenika. Ulaganje u automatizaciju logistike postat će iznimno atraktivno za europska proizvodna mala i srednja poduzeća. Korištenje mobilnih robota ne samo da će automatizirati logistiku (50% troškova proizvodnje), već će također pružiti besprijekornu fleksibilnost u tvorničkom pogonu za serijsku proizvodnju.

L4MS će razviti otvorenu industrijsku IoT platformu pod nazivom OPIL (Otvorena platforma za inovacije u logistici) zajedno s 3D simulatorom za potpunu virtualizaciju unutar-tvorničke automatizacije logistike i drastično ubrzavanje procesa inovacija na ovom području.

Osim toga, projekt će razviti L4MS tržnicu po principu sve-na-jednom-mjestu (one stop shop), gdje europska proizvodna mala i srednja poduzeća mogu pristupiti paketu “pametnih usluga” koji uključuje tehničku podršku, poslovno mentorstvo, vještine i financije. Tehnologije i usluge L4MS projekta rezultirat će s 3 pilot i 20 prekograničnih primijenjenih eksperimenata koji će demonstrirati visoko autonomna, podesiva hibridna (čovjek-robot) logistička rješenja vođena poslovnim potrebama proizvodnih malih i srednjih poduzeća. Ovaj portfelj od 23 primijenjena eksperimenta u 50 poduzeća odabranih putem 2 otvorena poziva demonstrirat će sinergiju europskih strukturnih fondova i privatnih ulaganja u postojeće i nove digitalne inovacijske hubove (DIH) diljem Europe. Mreža DIH-ova i L4MS tržnica nastavit će podržavati proizvodna mala i srednja poduzeća u postizanju digitalne izvrsnosti i globalne konkurentnosti putem automatizacije logistike kako bi regije postale poduzetničke države.