Početna 5 Muraplast 5 Projekti sufinancirani putem Europske Unije 5 Ulaganje u infomacijsku i komunikacijsku tehnologiju radi optimizacija poslovnih procesa tvrtke MURAPLAST d.o.o.

Ulaganje u infomacijsku i komunikacijsku tehnologiju radi optimizacija poslovnih procesa tvrtke MURAPLAST d.o.o.

Ulaganje u infomacijsku i komunikacijsku tehnologiju radi optimizacija poslovnih procesa tvrtke MURAPLAST d.o.o.

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj

Ulaganje u informacijsku i komunikacijsku tehnologiju

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj

OP Konkurentnost i kohezija
Europska unija Zajedno do fondova EU
Europski strukturni i investicijski fondovi
27.07.2017.

Projekt: Ulaganje u informacijsku i komunikacijsku tehnologiju radi optimiziranja poslovnih procesa tvrtke MURAPLAST je završen

Predajom završnog zahtjeva Projekt je uspješno završen.

Implementirana je sva oprema i računalni programi navedenih u ovom projektu.

U nastavku slika obaveznog plakata koji je postavljen u prijemnoj prostoriji 1. hale i par slika nabavljene opreme.

Ulaganje u informacijsku i komunikacijsku tehnologiju
Ulaganje u informacijsku i komunikacijsku tehnologiju 2
Ulaganje u informacijsku i komunikacijsku tehnologiju 3
30.06.2017.

Projekt: Ulaganje u informacijsku i komunikacijsku tehnologiju radi optimiziranja poslovnih procesa tvrtke MURAPLAST je uspješno realiziran

Sve stavke projekta su uspješno realizirana.

Implementirana je sva oprema i računalni programi navedenih u ovom projektu.

Ovaj projekt konkretno omogućio je korištenje IP telefona nadogradnjom telefonske centrale, isprint print proofova, povećao je sigurnosti interne mreže, omogućio je kupnju uređaja za barkodiranje skladišta, programa za daljinsko upravljanje i programa za održavanje.

01.03.2017.

Projekt: Ulaganje u informacijsku i komunikacijsku tehnologiju radi optimiziranja poslovnih procesa tvrtke MURAPLAST

Naručitelj je zaprimio Odluku o financiranju od Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta od 16.11.2016. godine, Klasa: 910-04/15-01/443, Urbroj: 526-516-05-01-02-01/4-16-8 za projekt „Ulaganje u informacijsku i komunikacijsku tehnologiju radi optimiziranja poslovnih procesa tvrtke MURAPLAST d.o.o.“ , referentne MIS oznake KK.03.2.1.03.0098, koji je prijavljen na poziv na dostavu projektnih prijava „Poboljšanje konkurentnosti i učinkovitosti MPS u područjima s razvojnim posebnostima kroz informacijske i komunikacijske tehnologije (IKT)“ referentne oznake: KK.03.2.1.03.

Ovim projektom Naručitelj će nastojati pridonijeti jačanju konkurentnosti hrvatskog malog i srednjeg poduzetništva kroz modernizaciju proizvodnog procesa kao preduvjeta tehnološkog razvoja i poslovne uspješnosti. Uvođenje bolje i kvalitetnije informacijske tehnologije u poslovni sustav dovest će do određenih organizacijskih promjena u poduzeću Naručitelja i zahtijevati će reinženjering postojećeg poslovnog procesa, što će dovesti do bržeg i kvalitetnijeg donošenja poslovnih odluka i smanjenja troškova poslovanja. Primjena informacijskih tehnologija od strateškog je značaja za poduzeće Naručitelja, jer informacijske tehnologije smanjuju troškove, ubrzavaju administrativne poslove, potiču odlučivanje, jačaju konkurentnost, postaju strateško oružje, povećavaju produktivnost i rad čine ugodnijim, uspješnijim i djelotvornijim.

Početak provedbe projekta je 26. siječnja 2016. godine, a ukupno trajanje projekta je 17 mjeseci. Ukupna vrijednost projekta iznosi 197.191,48 kn od čega je 177.077,95 kn bespovratnih sredstava.

Kontakt osoba za više informacija: Marko Kedmenec marko.kedmenec@muraplast.com +385 40 683 215

Isključenje odgovornosti:
Sadržaj publikacije/emitiranog materijala isključiva je odgovornost MURAPLAST-a.