REACH IZJAVA

Uredba REACH zahtjeva da sve kemikalije proizvedene u Europskoj uniji ili uvezene u Europsku uniju u količini od jedne tone godišnje ili više moraju proći stroge kontrole u skladu sa specifičnim zahtjevima kao što su detaljno navedene u Uredbi.

Predmet: Uredba (EZ) br. 1907/2006 Europskog parlamenta i Vijeća od 18. prosinca 2006. godine vezano za Registraciju, Evaluaciju, Autorizaciju i Ograničavanje kemikalija (REACH).

Datumi
01.07.2007.
Uredba REACH je stupila na snagu.

01.07.2008.
Predregistracija za kemikalije počinje.

01.12.2008.
Predregistracija završava

30.11.2010.
Zadnji rok za registraciju količina kemikalija >1000 MT/godišnje, te određenih tvari vrlo visokog rizika

31.03.2013.
Zadnji rok za registraciju količina kemikalija >100 MT/godišnje

31.03.2018.
Zadnji rok za registraciju količina kemikalija >1 MT/godišnje

REACH Uredba
Uredba REACH zahtjeva da sve kemikalije proizvedene u Europskoj uniji ili uvezene u Europsku uniju u količini od jedne tone godišnje ili više moraju proći stroge kontrole u skladu sa specifičnim zahtjevima kao što su detaljno navedene u Uredbi. Odgovornost za pridržavanje u rukama je svakog poduzeća koje je odgovorno za proizvodnju, uvoz, korištenje ili smještanje kemikalija, pripravaka ili robe na tržište Europske unije. To uključuje dobavljače, distributere, korisnike i trgovce. Čitav dobavljački lanac sudjeluje u uzajamnoj komunikaciji, pri čemu varira odgovornost u skladu s položajem u tom lancu.

Obveze MURAPLAST-a
Prema REACH-u, MURAPLAST je striktno korisnik koji koristi četiri opća tipa sirovine: polimere, aditive, masterbatcheve i tiskarske boje. Aditivi, masterbatchevi i tiskarske boje uvoze se isključivo iz zemalja EU, dok se polimeri uvoze iz EUR i iz zemalja izvan EU. Proizvođači polimera iz non-EU zemalja izvoznici su na EU-tržište, te ispunjavaju REACH uredbe. Budući da MURAPLAST svoje proizvode ne može predregistrirati ili registrirati, naša je obveza osigurati da su sve komponente (sirovina i ostali sastavni dijelovi) iz naše proizvodnje predregistrirane ili registrirane. Bez predregistracije ili registracije komponenti naših proizvoda, oni se ne mogu izvoziti na europsko tržište.

Naša izjava
Ovime izjavljujemo da su sve sirovine (polimeri, aditivi, masterbatchevi i tiskarske boje) u našim proizvodima (PE folije, vreće), koje se izvoze na tržište EU, predregistrirane odnosno registrirane od strane naših dobavljača. U slučaju potrebe, te se izjave mogu proslijediti.

Osim toga izjavljujemo da u proizvodnom procesu nisu namjerno korištene tvari vrlo visoko rizika (SVHC) u masenom iznosu većim od 0,1 % u. Zadnja lista tvari vrlo visoka rizika je ažurirana 15.06.2015.

Mi ne testiramo naše proizvode na predmetne tvari. Na temelju našeg poznavanja sirovina, kemijskih reakcija i procesa proizvodnje tih proizvoda, ne očekujemo njihovu nazočnost.

Naša je obveza obavijestiti Vas o tome, ako ćemo u budućnost koristiti neke od tvari klasificiranih kao SVHC.

Aktualizacija (update)
Ovaj dokument je dostupan online na web stranici //muraplast.com/o-nama/certifikati/reach-izjava/ i bit će aktualiziran u skladu s daljnjim razvojem REACH-a.

Za sva pitanja vezana uz uredbe REACH stojimo Vam mailom na raspolaganju, na slijedećoj adresi: davor@muraplast.com

Zadnji update: 26.06.2015.

U ime MURAPLAST-a:
Davor Ujlaki / zamjenik direktora