POLITIKA UPRAVLJANJA KVALITETOM, OKOLIŠEM I SIGURNOŠĆU

Poduzeće MURAPLAST d.o.o. bavi se proizvodnjom polietilenskih filmova, ambalaže od plastike, papirnatih vrećica i ostalih proizvoda od papira.

Naša misija

Prilagodljivošću, brigom o okolišu, sigurnosti i zaštiti zdravlja i energičnim predanim radom pružiti kupcima vrhunski proizvod uz primjenu najmodernije tehnologije.

Naša vizija

Postati referenca za proizvodnju ambalaže od polietilena u Europi.

 

Da bismo postizali, održavali i osnaživali te vrijednosti, trajno se obvezujemo:

• Postizanje punog zadovoljstva naših kupaca – kroz otvorenu komunikaciju, praćenje zadovoljstva kupaca i analizu reklamacija
• Isporučivati na vrijeme proizvode koji ispunjavaju sve definirane zahtjeve primjenom najboljih dostupnih i ekološki prihvatljivih tehnologija i procesa
• Osposobljavati zaposlenike i činiti ih svjesnim potrebe ostvarenja postavljenih ciljeva i politike upravljanja kvalitetom, okolišem i sigurnošću djelatnika te sigurnošću proizvoda
• Uvijek se truditi obavljati svakodnevne poslove bez grešaka, a u slučaju nastanka istih poduzeti sve potrebne aktivnosti da bismo ih riješili i spriječili nastanak novih
• Uspostaviti dugoročne odnose s poslovnim partnerima i održavati pozitivnu predodžbu javnosti o poduzeću
• Trajno ispunjavanje potreba i očekivanja svih zainteresiranih strana
• Kontinuirano praćenje i usklađivanje sa zakonskim i ostalim zahtjevima (obvezama usklađivanja)
• Stalno nadzirati odvijanje svih poslovnih procesa kako bi se bez odgađanja otklonili uzroci stvarnih ili mogućih smanjenja kvalitete, pouzdanosti i sigurnosti usluga
• Svu pažnju posvetiti prevenciji onečišćenja okoliša te pojave ozljeda i profesionalnih oboljenja
• Kontinuirano poboljšavati kvalitetu proizvoda
• BRC standard je opredijeljen za lokaciju Muraplast d.o.o., Sajmišna 16, hala 3 sa pratećim objektima te ispunjava obvezu proizvodnje sigurnih i zakonskih sukladnih proizvoda - Proizvodnja polietilenskih filmova ekstruzijom, flekso tisak, laminiranje i rezanje fleksibilne ambalaže za hranu i higijenske proizvode
• Primijeniti dobru proizvođačku praksu kod proizvodnje ambalaže koja dolaze u kontakt s hranom kako se ne bi ugrozilo ljudsko zdravlje, uzrokovala neprihvatljiva promjena u sastavu hrane te uzrokovalo pogoršanje senzorskih svojstava hrane
• Primjenjivati i poboljšavati djelotvornost sustava upravljanja kvalitetom, okolišem, sigurnošću djelatnika te sigurnošću proizvoda temeljenog na zahtjevima normi HRN EN ISO 9001:2015, HRN EN ISO 14001:2015, OHSAS 18001:2007, HRN EN ISO 22000:2006 i tehničkim specifikacijama HRS ISO/TS 22002-4:2013 te dodatnim zahtjevima FSSC 22000, FSC CoC i BRC Globalnog sustava za pakiranje i materijale za pakiranja Izdanje 5, Srpanj 2015. te težiti nadilaženju razine tih zahtjeva.

U  Kotoribi, 15.05.2019.                                                                                                Uprava

Kodekst poslovnog ponašanja.