Projekti sufinancirani putem Europske Unije

Lista projekata:

1. Uvođenje linije za tisak fleksibilne ambalaže - projekt završen

MURAPLAST je zaprimio Odluku o financiranju od Ministarstva poduzetništva i obrta od 3.12.2015. godine, Klasa: 910-04/15-01/209, Urbroj: 516-05-01-05-01/1-15-9 za projekt „Uvođenje linije za tisak fleksibilne ambalaže“ , referentne MIS oznake KK.03.2.1.02.0005 (3d1.1.2.-0005), koji je prijavljen na poziv na dostavu projektnih prijava „Ulaganje u proizvodnu tehnologiju MSP“ referentne oznake: 3d1.1.2.

 

2. Ulaganje u infomacijsku i komunikacijsku tehnologiju radi optimizacija poslovnih procesa tvrtke MURAPLAST d.o.o. - projekt završen

MURAPLAST je zaprimio Odluku o financiranju od Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta od 16.11.2016. godine, Klasa: 910-04/15-01/443, Urbroj: 526-516-05-01-02-01/4-16-8 za projekt „Ulaganje u informacijsku i komunikacijsku tehnologiju radi optimiziranja poslovnih procesa tvrtke MURAPLAST d.o.o.“ , referentne MIS oznake KK.03.2.1.03.0098, koji je prijavljen na poziv na dostavu projektnih prijava „Poboljšanje konkurentnosti i učinkovitosti MPS u područjima s razvojnim posebnostima kroz informacijske i komunikacijske tehnologije (IKT)“ referentne oznake: KK.03.2.1.03.

 

3. L4MS - u tijeku

MURAPLAST sudjeluje kao pilot projekt u sklopu novog H2020 projekta naziva Logistics for Manufacturing SMEs - L4MS. Više o projektu na linku.

 

4. Poboljšanje konkurentnosti i učinkovitosti MPS-a kroz informacijske i komunikacijske tehnologije (IKT) -2 - u tijeku

Naručitelj je zaprimio Odluku o financiranju od Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta od 29.11.2019. godine, Klasa: 910-04/19-01/738, Urbroj: 526-08-02-01/1-19-1453 za projekt „Poboljšanje informacijske i komunikacijske tehnologije za razvoj nove budućnosti MURAPLAST-a“ , referentne MIS oznake KK.03.2.1.19.0982, koji je prijavljen na poziv na dostavu projektnih prijava „Poboljšanje konkurentnosti i učinkovitosti MPS-a kroz informacijske i komunikacijske tehnologije (IKT) -2“ referentne oznake: KK.03.2.1.19.