Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj

Projekt POBOLJŠANJE KONKURENTNOSTI I UČINKOVITOSTI MSP-a KROZ
INFORMACIJSKE I KOMUNIKACIJSKE TEHNOLOGIJE (IKT) – 2

03.07.2020.

Dana 03.07.2020. godine objavljena je odluka o odabiru najbolje ponude za nabavu stolnih računala:

24.06.2020.

Objavljeno je pojašnjenje tehničke specifikacije.

15.06.2020.

Dana 15.06.2020. objavljen je ponovljeni javni natječaj za STOLNA RAČUNALA:

STOLNA RAČUNALA

Natječaj je objavljen i na stranicama https://strukturnifondovi.hr

Tekst poziva javne nabave:

Datoteke s prilozima poziva, koji uključuju dokumente potrebne za prijavu:

12.06.2020.

Dana 12.06.2020. godine objavljene su odluke o odabiru najboljih ponuda, te odluka o poništenju nabave za stolna računala:

25.05.2020.

Dana 25.05.2020. godine objavljena su Pitanja i odgovori.

21.05.2020.

Raspisani su javni natječaji za:

Natječaj je objavljen i na stranicama https://strukturnifondovi.hr

Tekstovi poziva javne nabave:

Datoteke s prilozima poziva, koji uključuju dokumente potrebne za prijave:

19.05.2020.

Naručitelj je zaprimio Odluku o financiranju od Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta od 29.11.2019. godine, Klasa: 910-04/19-01/738, Urbroj: 526-08-02-01/1-19-1453 za projekt „Poboljšanje informacijske i komunikacijske tehnologije za razvoj nove budućnosti MURAPLAST-a“ , referentne MIS oznake KK.03.2.1.19.0982, koji je prijavljen na poziv na dostavu projektnih prijava „Poboljšanje konkurentnosti i učinkovitosti MPS-a kroz informacijske i komunikacijske tehnologije (IKT) -2“ referentne oznake: KK.03.2.1.19.

Sažetak projekta: MURAPLAST je u regiji referentno poduzeće za proizvodnju polietilenskih filmova te jedno od najbrže rastućih poduzeća u branši. Problem prebrzog rasta i stalnih promjena u poslovnim procesima moguće je riješiti učinkovitim, pouzdanim IKT alatima koji će povezati poslovne procese, zbližiti ljude, pomoći im u rješavanju svakodnevnih zadataka te podiči produktivnost poduzeća. Planirano rješenje je infrastruktura koja u budućnosti može pratiti rast i razvoj tehnologije, a planira se u obliku uvođenja vlastitog sigurnog intraneta. Uz intranet treba
modernizirati postojeću računalnu opremu s uredskim alatima te nadograditi postojeći integralni poslovni sustav s modulima GDPR, CRM, modul planiranja proizvodnje i DMS.

Početak provedbe projekta je 25.03.2019. godine, a ukupno trajanje projekta je 17 mjeseci. Razina intenziteta potpore iznosi 73,9999995 % prihvatljivh troškova projekta. Odlukom je dodijeljena bespovratna potpora u iznosu od 733.317,78 HRK. Ukupni prihvatljivi troškovi iznose 990.969,98 HRK.

Kontakt osoba za više informacija: Marko Kedmenec marko.kedmenec@muraplast.com +385 40 683 215

Isključenje odgovornosti:

Sadržaj publikacije/emitiranog materijala isključiva je odgovornost MURAPLAST-a.