Odluka o odabiru najbolje ponude – Broj nabave 1, grupa 1 – Prijenosna računala