Objedinjeni uvjeti zaštite okoliša

MURAPLAST je dobio Rješenje o objedinjenim uvjetima zaštite okoliša na 5 godina od 23.01.2014.