OHSAS 18001

ohsas 18001

Sustav upravljanja zaštitom na radu i zdravljem zaposlenika prema standardu OHSAS 18001 uspješno je certificiran. Certificiranje je sufinancirano bespovratnom potporom u iznosu od 13.175,00 kn na natječaju Normizacija i znakovi kvalitete-Projekt “NORMIZACIJA I ZNAKOVI KVALITETE” za 2012. godinu.

visibility