Peteroslojna linija puštena u pogon

U pogon je puštena nova peteroslojna linija za ekstrudiranje LDPE filma. Linija ima proizvodni kapacitet od 900 kg/h i predstavlja jednu od najvećih i najbolje opremljenih linija za ekstrudiranje u široj regiji. Linija je specijalizirana za proizvodnju termoskupljajućih i drugih industrijskih filmova. Linija je sufinancirana po OPERATIVNOM PROGRAMU REGIONALNIH POTPORA ZA ULAGANJE U OPREMU ZA 2013. GODINU raspisanog od Ministarstva Gospodarstva.

Ekstruder

Ekstruder

Ekstruder