Početna 5 Proizvodi 5 Fleksibilna ambalaža

Fleksibilna ambalaža

Fleksibilna ambalaža

Pod fleksibilnom (savitljivom) amabalažom smatra se višeslojna ili jednoslojna ambalaža za pakiranje proizvoda u prehrambenoj, kozmetičkoj i ostalim industrijama.

Fleksibilna ambalaža

Pod fleksibilnom (savitljivom) amabalažom smatra se višeslojna ili jednoslojna ambalaža za pakiranje proizvoda u prehrambenoj, kozmetičkoj i ostalim industrijama.