MURAemboss

MURAemboss - specijalni patentirani i zaštićeni polietilenski ravni film za automatsko pakiranje po principu formiraj, puni, zavari (FFS – Form-Fill-Seal).

MURAemboss je zaštitno ime MURAPLAST-ovog specijalnog višeslojnog FFS (form, fill, seal -> formiraj, puni, zavari) ravnog film za automatsko pakiranje koji ima otisnute elemente kako bi povećao statički koeficijent trenja. Proizvod se isporučuje kao ravni "pregani" film u roli. Proizvod može biti otisnut do 8 boja. Proizvod ima znatno veći statički koeficijent trenja od običnog PE filma čime se smanjuje rizik proklizavanja poslaganih vreća na paleti bez da utjeće na kvalitetu filma. Najčešće se koristi u industriji pakiranja peleta.