Projekt: Ulaganje u informacijsku i komunikacijsku tehnologiju radi optimiziranja poslovnih procesa tvrtke MURAPLAST d.o.o.

Projekt: Ulaganje u informacijsku i komunikacijsku tehnologiju radi optimiziranja poslovnih procesa tvrtke MURAPLAST

Naručitelj je zaprimio Odluku o financiranju od Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta od 16.11.2016. godine, Klasa: 910-04/15-01/443, Urbroj: 526-516-05-01-02-01/4-16-8 za projekt „Ulaganje u informacijsku i komunikacijsku tehnologiju radi optimiziranja poslovnih procesa tvrtke MURAPLAST d.o.o.“ , referentne MIS oznake KK.03.2.1.03.0098, koji je prijavljen na poziv na dostavu projektnih prijava „Poboljšanje konkurentnosti i učinkovitosti MPS u područjima s razvojnim posebnostima kroz informacijske i komunikacijske tehnologije (IKT)“ referentne oznake: KK.03.2.1.03.

Ovim projektom Naručitelj će nastojati pridonijeti jačanju konkurentnosti hrvatskog malog i srednjeg poduzetništva kroz modernizaciju proizvodnog procesa kao preduvjeta tehnološkog razvoja i poslovne uspješnosti. Uvođenje bolje i kvalitetnije informacijske tehnologije u poslovni sustav dovest će do određenih organizacijskih promjena u poduzeću Naručitelja i zahtijevati će reinženjering postojećeg poslovnog procesa, što će dovesti do bržeg i kvalitetnijeg donošenja poslovnih odluka i smanjenja troškova poslovanja. Primjena informacijskih tehnologija od strateškog je značaja za poduzeće Naručitelja, jer informacijske tehnologije smanjuju troškove, ubrzavaju administrativne poslove, potiču odlučivanje, jačaju konkurentnost, postaju strateško oružje, povećavaju produktivnost i rad čine ugodnijim, uspješnijim i djelotvornijim.

Početak provedbe projekta je 26. siječnja 2016. godine, a ukupno trajanje projekta je 17 mjeseci. Ukupna vrijednost projekta iznosi 197.191,48 kn od čega je 177.077,95 kn bespovratnih sredstava.

Kontakt osoba za više informacija: Marko Kedmenec marko.kedmenec@muraplast.com +385 40 683 215

Link na stranicu projekta.

 

Isključenje odgovornosti:

Sadržaj publikacije/emitiranog materijala isključiva je odgovornost MURAPLAST-a.