Projekt: Uvođenje linije za tisak fleksibilne ambalaže

Projekt: Uvođenje linije za tisak fleksibilne ambalaže

 

MURAPLAST je zaprimio Odluku o financiranju od Ministarstva poduzetništva i obrta od 3.12.2015. godine, Klasa: 910-04/15-01/209, Urbroj: 516-05-01-05-01/1-15-9 za projekt „Uvođenje linije za tisak fleksibilne ambalaže“ , referentne MIS oznake KK.03.2.1.02.0005 (3d1.1.2.-0005), koji je prijavljen na poziv na dostavu projektnih prijava „Ulaganje u proizvodnu tehnologiju MSP“ referentne oznake: 3d1.1.2.

Ovim projektom MURAPLAST će nabaviti novu liniju za fleksotisak kojom će osigurati uvjete za razvoj proizvodnje s većom dodanom vrijednošću, što će rezultirati diferencijacijom poduzeća u željenim tržišnim segmentima. Specifični cilj ovog projekta je: Povećati kapacitete prijavitelja u proizvodnji visokoprofitabilnih proizvoda u području fleksibilne ambalaže, toplinsko stezljivih filmova i plastičnih vrećica uz zadovoljenje postavljenih zahtjeva glede obujma i rokova isporuke.

Početak provedbe projekta je 1. mjesec 2016. godine, a ukupno trajanje projekta će biti 14 mjeseci. Ukupna vrijednost projekta iznosi 18.249.214,00 kn od čega je 5.000.000,00 kn bespovratnih sredstava.

Kontakt osoba za više informacija: Davor Ujlaki davor@muraplast.com +385 40 683200

MURAPLAST je 14.01.2016. potpisao Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstva za projekte koji se financiraju iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova u fininacijskom razdoblju 2014-2020

Sažetak projekta:

Projektom Uvođenje linije za tisak fleksibilne ambalaže se nastoji pridonijeti jačanju konkurentnosti hrvatskog malog i srednjeg poduzetništva kroz modernizaciju proizvodnog procesa kao preduvjeta tehnološkog razvoja i poslovne uspješnosti. Da bi se osigurala konkurentnost projektom će se povećati kapaciteti proizvodnje visokoprofitabilnih proizvoda u području fleksibilne ambalaže, toplinsko stezljivih filmova i plastičnih vrećica uz zadovoljenje postavljenih zahtjeva glede obujma i rokova isporuke (svrha  / specifični cilj projekta

Kratki opis projekta:

Predloženim projektom nabave nove linije za fleksotisak nastojat će se pridonijeti jačanju konkurentnosti hrvatskog malog i srednjeg poduzetništva kroz modernizaciju proizvodnog procesa prijavitelja kao preduvjeta tehnološkog razvoja i poslovne uspješnosti (opći cilj projekta). Provedbom projekta će se tako osigurati uvjeti za razvoj proizvodnje s većom dodanom vrijednošću koja će postati temelj za diferencijaciju prijavitelja u željenim tržišnim segmentima i na ciljanom zemljopisnom području.  Konstantna ulaganja u suvremenu proizvodnu opremu i ljudske potencijale uvjeti su globalne konkurentnosti gospodarskih subjekata. Realizacijom projektnih aktivnosti, ostvarit će se sljedeći specifični cilj: Povećati kapacitete prijavitelja u proizvodnji visokoprofitabilnih proizvoda u području fleksibilne ambalaže, toplinsko stezljivih filmova i plastičnih vrećica uz zadovoljenje postavljenih zahtjeva glede obujma i rokova isporuke. Trenutno, prijavitelj nema slobodnih kapaciteta u procesu tiska što sprječava proizvodnju i prodaju prethodno spomenutih proizvoda za koje postoji apsorpcijski potencijal. Budući da potražnja u području tiskanih filmova premašuje maksimalnu količinu outputa koju prijavitelj može proizvesti u određenom periodu, provedbom ovog projekta nastoji se odgovoriti na taj problem kroz nabavu novog stroja za fleksotisak. Sukladno internim procjenama i ekonomskim indikatorima sektora, tržište je spremno preuzeti kompletan kapacitet nove linije. S gledišta društveno-ekonomskih učinaka, potrebno je istaknuti i doprinos predloženog projekta zaposlenosti  – ovim projektom kao i narednim investicijama prijavitelja stvorit će se uvjeti za smanjivanje nezaposlenosti na lokalnoj i regionalnoj razini  kroz zapošljavanje 56 osoba do 2018. godine.

 

 

Isključenje odgovornosti:

Sadržaj publikacije/emitiranog materijala isključiva je odgovornost MURAPLAST-a.

 

LINK NA STRANICU PROJEKTA.