Promjena adrese

Našim zahtjevom mijenja se dosadašnji naziv ulice i broj središta Društva iz Industrijska zona b.b. u Sajmišna 16.

Nova adresa glasi:

Muraplast d.o.o.

Sajmišna 16

40329 Kotoriba

 

Lijep pozdrav, Davor Ujlaki