Početna 5 Tehnologija 5 Stretch haube

Stretch haube

Stretch haube

Stretch hauba – crijevni film zavaren na jednom kraju koji se navlači na paletu s ciljem učvršćenja i zaštite pakiranog tereta.

Stretch haube

Stretch hauba – crijevni film zavaren na jednom kraju koji se navlači na paletu s ciljem učvršćenja i zaštite pakiranog tereta.

Jedan sve traženiji proizvod za pakiranje tereta, npr. na paletama je razvučeni pokrov. Taj je proizvod poznat u svakodnevnom životu prema engleskom nazivu stretch hood (njemački Stretchhaube). To je u osnovi crijevasti film zavaren na jednom kraju koji se navlači na paletu s ciljem učvršćenja i zaštite pakiranog tereta. Prilikom pakiranja film se reže na odgovarajuću duljinu, zavaruje na gornjem kraju, te ga stroj hvata prstima koji film rastežu u poprečnom smjeru do dimenzija nešto većih od dimenzija palete, nakon čega slijedi navlačenje na paletu. Promjenom duljine filma mijenja se stupanj uzdužnog razvlačenja koji je također veoma bitan za pravilno fiksiranje tereta.

Mogućnost podešavanja elastičnosti filma i sile pakiranja čini ovaj pokrov idealnim za pakiranje raznih proizvoda, od praznih PET boca do vreća cementa, za što su potrebna potpuno suprotna svojstva nago u prvom slučaju. Međutim svoju je popularnost i brz rast ponajviše stekao paletiranjem građevinskog materijala i tereta u FFS vrećama . Uz navedeno, danas se također sve više upotrebljava za pakiranje različitih aparata, poput bijele tehnike, zbog veće isplativosti u odnosu na karton.

Slijedi nekoliko najvažnijih svojstava koje obilježavaju razvučeni pokrov, te mu u određenim slučajevima daju prednost pred nekim drugim postupcima pakiranja. Jedno od tih svojstava je brzina pakiranja, koja je u odnosu na omatanje ovom vrstom filma viša za oko 40 % što je znatna razlika. Drugo važno svojstvo je dobra vodonepropusnost i UV-zaštita budući da je paleta zaštićena sa svih pet strana koje su izložene atmosferskim utjecajima. Prilikom manipulacije teretom veoma su važna vizualna svojstva tj. prozirnost filma, kako bi teret mogao biti brzo i točno evidentiran. Time se znatno umanjuje eventualna mogućnost pogrješke pri upotrebi ili isporuci tereta. U ovom je slučaju razvučeni pokrov također u prednosti, jer se radi o samo jednom sloju filma, što pri omotavanju razvučenim filmom nije slučaj. Tijekom transporta veoma je važna stabilnost palete kako bi teret u cijelosti i neoštećen stigao na odredište. Ispunjenje ovog zahtjeva se postiže odgovarajućim omjerom elastičnosti i sile pakiranja koji ovisi o dimenzijama filma i materijalu od kojeg je izrađen.

Ukupno gledajući razvučeni pokrov je zahtjevan proizvod budući da mora zadovoljiti cijeli niz parametara od kojih su dva veoma važna, otpornost na kidanje i proboj. Da bi se ispunili svi potrebni zahtjevi nužno je korištenje kvalitetnih materijala, te adekvatne formulacije materijala za određenu vrstu pakiranja. Filmovi za razvučeni pokrov su obično troslojni tj. dva vanjska zaštitna sloja i unutrašnji, visoko elastični sloj. Većina proizvođača preporučuje uporabu visoko kvalitetnog materijala C8- PE-LLD, dakle linearni polietilen niske gustoće za vanjske slojeve, te kombinacija plastomera i elastomera, poliolefinski elastomeri ili etilen/vinil-acetatna plastika (EVAC) za unutrašnji sloj. Vanjski slojevi određuju mehanička i vizualna svojstava, dok unutrašnji sloj osigurava potrebnu elastičnost. Debljine vanjskih slojeva su obično po 20 % a preostalih 60 % otpada na unutrašnji sloj.

Svaki veći proizvođač materijala ima svoje preporuke i recepture za određenu vrstu proizvoda koji se pakira, međutim zbog samog postupka pakiranja svojstva filma moraju biti izbalansirana u veoma uskim granicama. To zahtijeva nekoliko proba na konkretnom slučaju, prije same proizvodnje. Usprkos prethodno spomenutim poteškoćama, brojne prednosti čine danas razvučeni pokrov najbrže rastućim postupkom industrijskog pakiranja. Prema Versalis–Internal Marketing Intelligence procijenjen je godišnji rast razvučenog pokrova u razdoblju od 8 % dok ista procjena za razvučeni film iznosi pad od 2 %. Mnogi drugi izvori navode slična predviđanja što jasno pokazuje smjer budućeg razvoja i sve veću uporabu ovog proizvoda i postupka industrijskog pakiranja.

MURAPLAST u svom laboratoriju može napraviti sva potrebna testiranja vezana za mehaničke karakteristike i elastičnost proizvoda te simulirati cijeli proces pakiranja.

Tehničke karakteristike Stretch hauba – razvučenog preklopa.