Započeta javna nabava za projekt Uvođenje linije za tisak fleksibilne ambalaže

Javna nabava: Početak nabave linije za tisak fleksibilne ambalaže

 

Započeta je javna nabava LINIJE ZA TISAK FLEKSIBILNE AMBALAŽE.
Nabava uključuje kompletnu izradu predmeta nabave, isporuku (pakiranje, utovar,
transport), istovar, montažu, puštanje u rad, obuku korisnika o rukovanju i korištenju te
otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku.
Natječaj traje do 27.04.2016.

referentna MIS oznaka KK.03.2.1.02.0005 (3d1.1.2.-0005)

Link objave na stranicama stukturnih fondova:

 http://www.strukturnifondovi.hr/default.aspx?id=1902&nabava_id=152

LINK NA STRANICU PROJEKTA.

 

Isključenje odgovornosti:

Sadržaj publikacije/emitiranog materijala isključiva je odgovornost MURAPLAST-a.