Završena javna nabava revizije projekta

ZAVRŠEN ODABIR USLUGE REVIZIJE PROJEKTA

Evidencijski broj nabave: Usluga 2/2017
Predmet nabave: Nabava usluge revizije projekta

U skladu s Prilogom IV., Ugovora o bespovratnim sredstvima, Klasa: 910-04/15-01/352, Urbroj: 516-05-01-06/2-15-3, za projekt „Uvođenje linije za tisak fleksibilne ambalaže“, referentne MIS oznake KK.03.2.1.02.0005 (3d1.1.2.-0005), obavljena je Odluka o odabiru najbolje ponude za usluge revizije projekta 

Link objave na stranicama stukturnih fondova:

http://www.strukturnifondovi.hr/default.aspx?id=1902&nabava_id=326

LINK NA STRANICU PROJEKTA.

 

Isključenje odgovornosti:

Sadržaj publikacije/emitiranog materijala isključiva je odgovornost MURAPLAST-a.