Početna 5 Muraplast 5 Projekti sufinancirani putem Europske Unije

Projekti sufinancirani putem Europske Unije

Projekti sufinancirani putem Europske Unije

MURAPLAST d.o.o. je vodeći i najmodernije opremljeni proizvođač polietilenskih filmova u Republici Hrvatskoj i okolnim zemljama.

Muraplast certifikati

MURAPLAST d.o.o. je vodeći i najmodernije opremljeni proizvođač polietilenskih filmova u Republici Hrvatskoj i okolnim zemljama.

1. SEM Sunčeva elektrana u Međimurju

MURAPLAST d.o.o. je uspješno prijavio svoj projekt na Poziv „Povećanje energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije u proizvodnim industrijama“, a u prosincu 2021. godine smo potpisali i Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava. Provedbom projekta imamo za cilj povećati udio korištenja obnovljivih izvora energije te postići povoljne posljedice na okoliš u vidu ostvarenja ušteda energije i smanjena emisija CO2.

2. Uvođenje linije za tisak fleksibilne ambalaže – projekt završen

MURAPLAST je zaprimio Odluku o financiranju od Ministarstva poduzetništva i obrta od 3.12.2015. godine, Klasa: 910-04/15-01/209, Urbroj: 516-05-01-05-01/1-15-9 za projekt „Uvođenje linije za tisak fleksibilne ambalaže“ , referentne MIS oznake KK.03.2.1.02.0005 (3d1.1.2.-0005), koji je prijavljen na poziv na dostavu projektnih prijava „Ulaganje u proizvodnu tehnologiju MSP“ referentne oznake: 3d1.1.2.

3. Ulaganje u infomacijsku i komunikacijsku tehnologiju radi optimizacija poslovnih procesa tvrtke MURAPLAST d.o.o. – projekt završen

MURAPLAST je zaprimio Odluku o financiranju od Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta od 16.11.2016. godine, Klasa: 910-04/15-01/443, Urbroj: 526-516-05-01-02-01/4-16-8 za projekt „Ulaganje u informacijsku i komunikacijsku tehnologiju radi optimiziranja poslovnih procesa tvrtke MURAPLAST d.o.o.“ , referentne MIS oznake KK.03.2.1.03.0098, koji je prijavljen na poziv na dostavu projektnih prijava „Poboljšanje konkurentnosti i učinkovitosti MPS u područjima s razvojnim posebnostima kroz informacijske i komunikacijske tehnologije (IKT)“ referentne oznake: KK.03.2.1.03.

4. L4MS – projekt završen

MURAPLAST sudjeluje kao pilot projekt u sklopu novog H2020 projekta naziva Logistics for Manufacturing SMEs – L4MS.

5. Poboljšanje konkurentnosti i učinkovitosti MPS-a kroz informacijske i komunikacijske tehnologije (IKT) -2 – projekt završen

Naručitelj je zaprimio Odluku o financiranju od Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta od 29.11.2019. godine, Klasa: 910-04/19-01/738, Urbroj: 526-08-02-01/1-19-1453 za projekt „Poboljšanje informacijske i komunikacijske tehnologije za razvoj nove budućnosti MURAPLAST-a“ , referentne MIS oznake KK.03.2.1.19.0982, koji je prijavljen na poziv na dostavu projektnih prijava „Poboljšanje konkurentnosti i učinkovitosti MPS-a kroz informacijske i komunikacijske tehnologije (IKT) -2“ referentne oznake: KK.03.2.1.19.