Početna 5 Muraplast 5 Projekti sufinancirani putem Europske Unije 5 Poboljšanje konkurentnosti i učinkovitosti MPS-a kroz informacijske i komunikacijske tehnologije (IKT)-2

Poboljšanje konkurentnosti i učinkovitosti MPS-a kroz informacijske i komunikacijske tehnologije (IKT)-2

Poboljšanje konkurentnosti i učinkovitosti MPS-a kroz informacijske i komunikacijske tehnologije (IKT)-2

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj

Muraplast certifikati

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj

OP Konkurentnost i kohezija
Europska unija Zajedno do fondova EU
Europski strukturni i investicijski fondovi
16.10.2020.

Projekt: “Poboljšanje informacijske i komunikacijske tehnologije za razvoj nove budućnosti MURAPLAST-a” je uspješno realiziran

Implementirana je sva oprema i računalni programi navedeni u ovom projektu. Ovim projektom nabavljena su stolna i prijenosna računala s uredskim alatima i antivirusnim programima, intranet sustav te server za intranet, nadogradnja postojećeg ERP sustava, program za formulaciju boja te program za upravljanje kvalitetom tiska.

Dobavljač s kojim je sklopljen Ugovor o nabavi prijenosnih računala s mišem i uredskim alatima nas je službeno obavijestio o nemogućnosti isporuke u ugovorenom roku. Kao razlog kašnjenja navode se zastoji i kašnjenja u lancu dobave i proizvodnje zbog situacije izazvane pandemijom i zarazom virusom COVID 19.

Zbog toga smo tražili produljenje roka provedbe projekta za 2 mjeseca, do 25.10.2020. godine.

Na temelju našeg Zahtjeva za izmjenama i/ili dopunama ugovora broj 1 podnesenog Hrvatskoj agenciji za malo gospodarstvo, inovacije i investicije (Posredničko tijelo razine 2) od 18. kolovoza 2020. godine, obaviješteni smo da su i Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja (Posredničko tijelo razine 1) i Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije suglasni s traženom izmjenom Ugovora. Sukladno tome, ukupno trajanje projekta će biti 19 mjeseci.

Nabavom prijenosnih računala s mišem i uredskim alatima sve projektne aktivnosti su uspješno realizirane.

14.08.2020.

Izvještaj o tijeku provedbe projekta

Do sada je već većina aktivnosti projekta uspješno realizirana. Implementirani su programi za upravljanje kvalitetom tiska i za formulaciju boja, te nadogradnja našeg postojećeg ERP sustava. U tijeku je implementacija stolnih računala te intraneta sa serverom. Prijenosna računala će biti dobavljena početkom rujna, pa se nakon toga planira i završetak projekta te u potpunosti njegova uspješna realizacija.

03.07.2020.

Odluka o odabiru najbolje ponude

Dana 03.07.2020. godine objavljena je odluka o odabiru najbolje ponude za nabavu stolnih računala:

Odluka-o-odabiru-najbolje-ponude-Broj-nabave-1-grupa-2-Stolna-računala-ponovljeno

24.06.2020.

Objavljeno je pojašnjenje tehničke specifikacije.

POJAŠNJENJE

15.06.2020.

Objavljen je ponovljeni javni natječaj za STOLNA RAČUNALA

Dana 15.06.2020. objavljen je ponovljeni javni natječaj za STOLNA RAČUNALA:

STOLNA RAČUNALA

Natječaj je objavljen i na stranicama https://strukturnifondovi.hr

Tekst poziva javne nabave:

Poziv-za-dostavu-ponuda-1

Datoteke s prilozima poziva, koji uključuju dokumente potrebne za prijavu:

Dodaci pozivu

25.05.2020.

Objavljena su Pitanja i odgovori

Dana 25.05.2020. godine objavljena su Pitanja i odgovori.

Pitanja-i-odgovori-1

19.05.2020.

Naručitelj je zaprimio Odluku o financiranju

Naručitelj je zaprimio Odluku o financiranju od Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta od 29.11.2019. godine, Klasa: 910-04/19-01/738, Urbroj: 526-08-02-01/1-19-1453 za projekt „Poboljšanje informacijske i komunikacijske tehnologije za razvoj nove budućnosti MURAPLAST-a“ , referentne MIS oznake KK.03.2.1.19.0982, koji je prijavljen na poziv na dostavu projektnih prijava „Poboljšanje konkurentnosti i učinkovitosti MPS-a kroz informacijske i komunikacijske tehnologije (IKT) -2“ referentne oznake: KK.03.2.1.19.

Sažetak projekta: MURAPLAST je u regiji referentno poduzeće za proizvodnju polietilenskih filmova te jedno od najbrže rastućih poduzeća u branši. Problem prebrzog rasta i stalnih promjena u poslovnim procesima moguće je riješiti učinkovitim, pouzdanim IKT alatima koji će povezati poslovne procese, zbližiti ljude, pomoći im u rješavanju svakodnevnih zadataka te podiči produktivnost poduzeća. Planirano rješenje je infrastruktura koja u budućnosti može pratiti rast i razvoj tehnologije, a planira se u obliku uvođenja vlastitog sigurnog intraneta. Uz intranet treba
modernizirati postojeću računalnu opremu s uredskim alatima te nadograditi postojeći integralni poslovni sustav s modulima GDPR, CRM, modul planiranja proizvodnje i DMS.

Prvi očekivani rezultati željenog stanja projektnog prijedloga biti će vidljivi odmah nakon početka implementacije IKT rješenja, a to su povećanje produktivnosti (u sektoru tiska) i profitabilnosti (kroz odjel prodaje, nabave i marketinga). Do završetka projekta očekuju se i dodatne promjene kako u komunikaciji tako i samog ponašanja osoba i veća sklonost promjenama koje se očekuju i u budućnosti čime će se dodatno učvrstiti timski rad (rast vrijednosti ljudskih resursa).

Početak provedbe projekta je 25.03.2019. godine, a ukupno trajanje projekta je 17 mjeseci. Razina intenziteta potpore iznosi 73,9999995 % prihvatljivih troškova projekta. Odlukom je dodijeljena bespovratna potpora u iznosu od 733.317,78 HRK. Ukupni prihvatljivi troškovi iznose 990.969,98 HRK.

Poveznice na relevantne internetske stranice:

Strukturni fondovi: www.strukturnifondovi.hr

Europski fond za regionalni razvoj: europski-fondovi.eu/program/europski-fond-za-regionalni-razvoj

Kontakt osoba za više informacija: Marko Kedmenec marko.kedmenec@muraplast.com

T: +385 (0)40 683 215

Isključenje odgovornosti:
Sadržaj publikacije/emitiranog materijala isključiva je odgovornost MURAPLAST-a.