Početna 5 Proizvodi 5 Vreće i vrećice 5 Kurirske vrećice

Kurirske vrećice

Kurirske vrećice

Kurirske vrećice, vrećice za poštu

Kurirske vrećice

Kurirske vrećice, vrećice za poštu

Tehničke karakteristike:

Dimenzije:

širina: 120-750 mm

dužina: 270-600 mm + opcija donje falde

gornji otvor: 30-80 mm

Traka sa ljepilom uobičajno od PP 40-80 um.

Opis:

Kurirske vrećice, vrećice za poštu

Kurirske vrećice s trakom se koriste kao vrećice za poštu za slanje pošiljke ili paketa. Obično se rade od recikliranog polietilena (plastike), ali mogu i biti od originalne plastike bez dodatka reciklata.

Moguć je tisak do 8 boja.

Dostupne boje: crno/bijele, transparentne, obojene

Minimalna količina ovisi o debljini i dimenziji, a kreće se oko 30.000 komada.

Izrađujemo isključivo kurirske vrećice s jednom trakicom bez perforacije za povrat. Ne koristimo hot melt.

Vrećica može imati laki i teški bočni var.

Vrećica može imati kosi var kod dijela koji se zatvara.

Tehničke karakteristike:

Dimenzije:

širina: 120-750 mm

dužina: 270-600 mm + opcija donje falde

gornji otvor: 30-80 mm

Traka sa ljepilom uobičajno od PP 40-80 um.

Opis:

Kurirske vrećice, vrećice za poštu

Kurirske vrećice s trakom se koriste kao vrećice za poštu za slanje pošiljke ili paketa. Obično se rade od recikliranog polietilena (plastike), ali mogu i biti od originalne plastike bez dodatka reciklata.

Moguć je tisak do 8 boja.

Dostupne boje: crno/bijele, transparentne, obojene

Minimalna količina ovisi o debljini i dimenziji, a kreće se oko 30.000 komada.

Izrađujemo isključivo kurirske vrećice s jednom trakicom bez perforacije za povrat. Ne koristimo hot melt.

Vrećica može imati laki i teški bočni var.

Vrećica može imati kosi var kod dijela koji se zatvara.