CERTIFIKATI


Sustav upravljanja kvalitetom certificiran po normi ISO 9001 od 2003. godine.


Sustav upravljanja okolišem certificiran po normi ISO 14001 od 2008. godine.


Sustav upravljanja sigurnošću kod proizvodnje ambalaže koja dolazi u kontakt s hranom certificiran po normi FSSC od 2015. godine.


Sustav upravljanja zdravljem i sigurnošću na radu certificiran po normi OHSAS 18001 od 2013. godine.


Sustav osiguranja održivog razvoja u gospodarenju šumama prema normi FSC® COC , FSC-C127860 kod proizvodnje papir vrečica i drugih određenih proizvoda od papira.


Ekološka oznaka "Der Blaue Engel" (prijevod: plavi anđeo) za plastične vrećice za nošenje načinjene od reciklirane plastike.


KOSHER certifikat


Sustav upravljanja sigurnošću kod proizvodnje ambalaže koja dolazi u kontakt s hranom certificiran po normi BRC od 2019.

ZelEn certifikat kojim se potvrđuje da koristimo obnovljive izvore električne energije.

Ostale izjave, certifikati i rješenja:

  • Rješenje Ministarstva zdravlja da naša lokacija zadovoljava uvjete za proizvodnju predmeta opće uporabe koji dolaze u kontakt s hranom.
  • Potvrda kojim se dokazuje da smo prijavili djelatnost sukladno članku 5. Zakona o materijalaima i predmetima koji dolaze u neposredan dodir s hranom
  • Izdajemo CE oznaku za parnu branu za građevinsku industriju po normi EN 13984:2013. (Više informacija na upit).
  • Izdajemo izjave prema postojećim uredbama i zakonima o ambalaži, kontaktu s hranom kao i o drugim zahtjevima.
  • Rješenje o objedinjenim uvjetima zaštite okoliša od 23.01.2014.
  • UN certificirana ambalaža za transport opasnih tvari