CERTIFIKATI

Sustav upravljanja kvalitetom certificiran po normi ISO 9001 od 2003. godine.

Sustav upravljanja okolišem certificiran po normi ISO 14001 od 2008. godine.

Sustav upravljanja zdravljem i sigurnošću na radu certificiran po normi OHSAS 18001 od 2013. godine.

Sustav upravljanja sigurnošću kod proizvodnje ambalaže koja dolazi u kontakt s hranom certificiran po normi FSSC od 2015. godine.

Sustav osiguranja održivog razvoja u gospodarenju šumama prema normi FSC®CoC kod proizvodnje papirnatih vrećica i drugih određenih proizvoda od papira.

Ekološka oznaka "Der Blaue Engel" (prijevod: plavi anđeo) za plastične vrećice za nošenje načinjene od reciklirane plastike.

Ostale izjave, certifikati i rješenja:

  • Rješenje Ministarstva zdravlja da naša lokacija zadovoljava uvjete za proizvodnju predmeta opće uporabe koji dolaze u kontakt s hranom.
  • Potvrda kojim se dokazuje da smo prijavili djelatnost sukladno članku 5. Zakona o materijalaima i predmetima koji dolaze u neposredan dodir s hranom
  • Izdajemo CE oznaku za parnu branu za građevinsku industriju po normi EN 13984:2013. (Više informacija na upit).
  • Izdajemo izjave prema postojećim uredbama i zakonima o ambalaži, kontaktu s hranom kao i o drugim zahtjevima.
  • Rješenje o objedinjenim uvjetima zaštite okoliša od 23.01.2014.