CERTIFIKATI


Sustav upravljanja kvalitetom certificiran po normi ISO 9001 od 2003. godine.


ustav upravljanja okolišem certificiran po normi ISO 14001 od 2008. godine.


Sustav upravljanja zdravljem i sigurnošću na radu certificiran po normi OHSAS 18001 od 2013. godine.


Sustav upravljanja sigurnošću kod proizvodnje ambalaže koja dolazi u kontakt s hranom certificiran po normi FSSC od 2015. godine.


Sustav osiguranja održivog razvoja u gospodarenju šumama prema normi FSC®CoC kod proizvodnje papirnatih vrećica i drugih određenih proizvoda od papira.


Ekološka oznaka "Der Blaue Engel" (prijevod: plavi anđeo) za plastične vrećice za nošenje načinjene od reciklirane plastike.


KOSHER certifikat čime se potvrđuje da su navedeni proizvodi proizvedeni od MURAPLAST-a pod supervizijom


Sustav upravljanja sigurnošću kod proizvodnje ambalaže koja dolazi u kontakt s hranom certificiran po normi BRC od 2019. godine

Ostale izjave, certifikati i rješenja:

Rješenje Ministarstva zdravlja da naša lokacija zadovoljava uvjete za proizvodnju predmeta opće uporabe koji dolaze u kontakt s hranom.
Potvrda kojim se dokazuje da smo prijavili djelatnost sukladno članku 5. Zakona o materijalima i predmetima koji dolaze u neposredan dodir s hranom
Izdajemo CE oznaku za parnu branu za građevinsku industriju po normi EN 13984:2013. (Više informacija na upit).
Izdajemo izjave prema postojećim uredbama i zakonima o ambalaži, kontaktu s hranom kao i o drugim zahtjevima.
Rješenje o objedinjenim uvjetima zaštite okoliša od 23.01.2014.
MURAPLAST koristi električnu energiju iz obnovljivih izvora.

Certifikati sustavaupravljanja
ISO 9001:2015 259860-2018-AQ-HRV-HAA 12.04.2018-11.04.2021 DNV GL
ISO 14001:2015 217476-2017-AE-HRV-HAA 30.03.2018-17.04.2020 DNV GL
ISO 18001:2007 135823-2013-HSO-HRV-RvA 27.06.2019-11.03.2021 DNV GL
FSSC 22000 179012-2015-FSMS-HRV-RvA 14.06.2018-20.05.2021 DNV GL
BRC 10000242460-MSC-ACCREDIA-HRV 20.05.2019-01.07.2020. DNV GL
Kosher 01.05.2019-01.05.2020. Chief Rabbi Dr. Kotel DaDon

Platfore za nabavu:
Sedex Supplier (B Member) -Company Reference ZC3331777 Site Reference ZS3572584
Eco Vadis, score 61/100, Silver CSR Rating, EVID: SS042081, 30.12.2019-30.12.2020

Certifikati proizvoda:
Der Blaue Englel, Tragetaschen bedruckt aus Recycling-PE Contract No. 34159 zur DE-UZ 30a od 13.12.2019
FSC CoC 44 751 15430152, Certificate Code TUEV-COC-000745, License Code FSC-C127860 20.11.2015-19.11.2020 FSC-C127860 TUV NORD

Linkovi:
https://www.blauer-engel.de
https://info.fsc.org/details.php?id=a023300000XpAUtAAN&type=certificate&return=index.php#result
https://www.fssc22000.com/certified-organizations/
https://www.sedexglobal.com/
https://www.ecovadis.com/