Obavijest o provođenju javne rasprave u postupku procjene utjecaja na okoliš proširenja i prerade plastične mase postrojenja Muraplast d.o.o. u Kotoribi, Općina Kotoriba, Međimurska županija

Nedjelja, 7. studenoga 2021.

Prenosimo obavijest o provođenju javne rasprave o postupku utjecaja na okoliš:

Na temelju članaka 16. do 21. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša („Narodne novine“ broj 64/08.) i Odluke Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja (KLASA: UP/I-351-03/20-08/20, URBROJ: 517-05-1-1-21-26 od 26. listopada 2021. godine) Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Međimurske županije daje

O B A V I J E S T

o provođenju javne rasprave u postupku procjene utjecaja na okoliš proširenja i prerade plastične mase postrojenja Muraplast d.o.o. u Kotoribi, Općina Kotoriba, Međimurska županija

I.

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja je 26. listopada 2021. godine donijelo Odluku o upućivanju na javnu raspravu Studije o utjecaju na okoliš proširenja i prerade plastične mase postrojenja Muraplast d.o.o. u Kotoribi, Općina Kotoriba, Međimurska županija (u daljnjem tekstu: Studija). U sklopu javne rasprave održat će se javni uvid i javno izlaganje.

II.

Javna rasprava i javni uvid u trajanju od trideset (30) dana provoditi će se od 15.11.2021. godine do 15.12.2021. godine sukladno važećim epidemiološkim preporukama zbog trenutne epidemije Covid-19 virusa u Republici Hrvatskoj.

III.

Cjelovita Studija i ne-tehnički sažetak Studije biti će na javnom uvidu u službenim prostorijama Općine Kotoriba, Kolodvorska 4, Kotoriba, svaki radni dan u vremenu od 8.00 do 14.00 sati. Studija i ne-tehnički sažetak Studije će danom početka javne rasprave biti objavljeni i na internetskim stranicama Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja (https://mingor.gov.hr/).

IV.

Javno izlaganje održat će se 30.11.2021. godine (utorak) u 12.00 sati u službenim prostorijama Općine Kotoriba, Kolodvorska 4, Kotoriba. Na javnom izlaganju biti će nazočni predstavnici nositelja zahvata i izrađivača Studije koji će neposredno davati odgovore i raspravljati o pitanjima koja će tom prilikom postavljati nazočna javnost i zainteresirana javnost.

V.

Primjedbe, prijedlozi i mišljenja o Studiji mogu se upisati u knjigu primjedbi koja će biti postavljena na mjestu održavanja javne rasprave ili se mogu dostaviti pisano, poštom ili osobno, za vrijeme trajanja javne rasprave na adresu: Međimurska županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, Ruđera Boškovića 2, 40 000 Čakovec. Primjedbe, prijedlozi i mišljenja koje nisu dostavljene u roku, nisu čitko napisane, neće se uzeti u obzir u pripremi izvješća o javnoj raspravi.

VI.

Ova Obavijest objaviti će se u dnevnom listu „Večernji list“, na oglasnoj ploči i internetskim stranicama Međimurske županije i Općine Kotoriba, te s danom početka javne rasprave na internetskim stranicama Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja.

KLASA: 351-03/21-03/71
URBROJ: 2109/1-09-3/01-21-02
Čakovec, 05. studenog 2021.

Naziv projekta: SEM Sunčeva elektrana u Međimurju 

Naziv korisnika: MURAPLAST d.o.o.

Ukupna vrijednost projekta: 4.080.359,11 kuna

EU sufinanciranje projekta: 2.340.336,97 kuna

Razdoblje provedbe projekta: srpanj 2020. – lipanj 2023.

Sažetak projekta: Svrha projekta je smanjiti potrošnju energije u proizvodnom pogonu u odnosu na energiju isporučenu prije provedbe projekta za 60,70% godišnje, povećati udio korištenja OIE za 367.876,00 kWh/god i smanjiti emisije CO2 za 125,66 t/god što će doprinijeti povećanju konkurentnosti društva na domaćem i inozemnom tržištu. Projekt će doprinijeti povećanju korištenja OIE i uštedama energije u Republici Hrvatskoj.

Više informacija o samom projektu zainteresirani mogu dobiti na e-mail adresi  davor@muraplast.com, kontakt osoba je Davor Ujlaki.

 Više informacija o Europskim strukturnim i investicijskim fondovima dostupno je na internetskoj stranici www.strukturnifondovi.hr

 „Financira Europska unija – Next GenerationEU. Izneseni stavovi i mišljenja samo su autorova i ne odražavaju nužno službena stajališta Europske unije ili Europske komisije. Ni Europska unija ni Europska komisija ne mogu se smatrati odgovornima za njih.”

POSLJEDNJE OBJAVE

Ažuriranje investicijskog plana

Ažuriranje investicijskog plana

Prošlo je više od godinu dana od početka našeg ambicijoznog plana kojim ciljamo povećati naše kapacitete za 50 % u 3...

Uspješne priče održivosti iz 2021.

Uspješne priče održivosti iz 2021.

Na biološkoj osnovi i potpuno reciklabilno U suradnji s poduzećem DELT Papir, proizvođačem papirnatih i higijenskih...

Ocjena HRVATSKOG INDEKSA ODRŽIVOSTI

Ocjena HRVATSKOG INDEKSA ODRŽIVOSTI

MURAPLAST je sudjelovao u natječaju HRIO 2021. (HRVATSKI INDEKS ODRŽIVOSTI). U skupini velikih poduzeća prosječno...

Ažuriranje investicijskog plana

Prošlo je više od godinu dana od početka našeg ambicijoznog plana kojim ciljamo povećati naše kapacitete za 50 % u 3...

Uspješne priče održivosti iz 2021.

Na biološkoj osnovi i potpuno reciklabilno U suradnji s poduzećem DELT Papir, proizvođačem papirnatih i higijenskih...

Ocjena HRVATSKOG INDEKSA ODRŽIVOSTI

MURAPLAST je sudjelovao u natječaju HRIO 2021. (HRVATSKI INDEKS ODRŽIVOSTI). U skupini velikih poduzeća prosječno...

Cijepljenje – prva doza

Prošli tjedan izvršeno je cijepljenje djelatnika MURAPLAST-a prvom dozom protiv Covid19. Cijepljenje je bilo...

Nova lokacija

U industrijskoj zoni Kotoriba jug kupili smo industrijsko zemljište veličine 53.958 m2. Zemljište dugoročno osigurava...

Ekološka oznaka muraeco

MURAPLAST s ponosom predstavlja ekološku oznaku “muraeco” Možete biti sigurni da plastična ambalaža ili plastične...