Obavijest o provođenju javne rasprave u postupku procjene utjecaja na okoliš proširenja i prerade plastične mase postrojenja Muraplast d.o.o. u Kotoribi, Općina Kotoriba, Međimurska županija

Nedjelja, 7. studenoga 2021.

MURAPLAST

Prenosimo obavijest o provođenju javne rasprave o postupku utjecaja na okoliš:

Na temelju članaka 16. do 21. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša („Narodne novine“ broj 64/08.) i Odluke Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja (KLASA: UP/I-351-03/20-08/20, URBROJ: 517-05-1-1-21-26 od 26. listopada 2021. godine) Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Međimurske županije daje

O B A V I J E S T

o provođenju javne rasprave u postupku procjene utjecaja na okoliš proširenja i prerade plastične mase postrojenja Muraplast d.o.o. u Kotoribi, Općina Kotoriba, Međimurska županija

I.

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja je 26. listopada 2021. godine donijelo Odluku o upućivanju na javnu raspravu Studije o utjecaju na okoliš proširenja i prerade plastične mase postrojenja Muraplast d.o.o. u Kotoribi, Općina Kotoriba, Međimurska županija (u daljnjem tekstu: Studija). U sklopu javne rasprave održat će se javni uvid i javno izlaganje.

II.

Javna rasprava i javni uvid u trajanju od trideset (30) dana provoditi će se od 15.11.2021. godine do 15.12.2021. godine sukladno važećim epidemiološkim preporukama zbog trenutne epidemije Covid-19 virusa u Republici Hrvatskoj.

III.

Cjelovita Studija i ne-tehnički sažetak Studije biti će na javnom uvidu u službenim prostorijama Općine Kotoriba, Kolodvorska 4, Kotoriba, svaki radni dan u vremenu od 8.00 do 14.00 sati. Studija i ne-tehnički sažetak Studije će danom početka javne rasprave biti objavljeni i na internetskim stranicama Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja (https://mingor.gov.hr/).

IV.

Javno izlaganje održat će se 30.11.2021. godine (utorak) u 12.00 sati u službenim prostorijama Općine Kotoriba, Kolodvorska 4, Kotoriba. Na javnom izlaganju biti će nazočni predstavnici nositelja zahvata i izrađivača Studije koji će neposredno davati odgovore i raspravljati o pitanjima koja će tom prilikom postavljati nazočna javnost i zainteresirana javnost.

V.

Primjedbe, prijedlozi i mišljenja o Studiji mogu se upisati u knjigu primjedbi koja će biti postavljena na mjestu održavanja javne rasprave ili se mogu dostaviti pisano, poštom ili osobno, za vrijeme trajanja javne rasprave na adresu: Međimurska županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, Ruđera Boškovića 2, 40 000 Čakovec. Primjedbe, prijedlozi i mišljenja koje nisu dostavljene u roku, nisu čitko napisane, neće se uzeti u obzir u pripremi izvješća o javnoj raspravi.

VI.

Ova Obavijest objaviti će se u dnevnom listu „Večernji list“, na oglasnoj ploči i internetskim stranicama Međimurske županije i Općine Kotoriba, te s danom početka javne rasprave na internetskim stranicama Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja.

KLASA: 351-03/21-03/71
URBROJ: 2109/1-09-3/01-21-02
Čakovec, 05. studenog 2021.

POSLJEDNJE OBJAVE

Uspješne priče održivosti iz 2021.

Uspješne priče održivosti iz 2021.

Na biološkoj osnovi i potpuno reciklabilno U suradnji s poduzećem DELT Papir, proizvođačem papirnatih i higijenskih...

Ocjena HRVATSKOG INDEKSA ODRŽIVOSTI

Ocjena HRVATSKOG INDEKSA ODRŽIVOSTI

MURAPLAST je sudjelovao u natječaju HRIO 2021. (HRVATSKI INDEKS ODRŽIVOSTI). U skupini velikih poduzeća prosječno...

Uspješne priče održivosti iz 2021.

Na biološkoj osnovi i potpuno reciklabilno U suradnji s poduzećem DELT Papir, proizvođačem papirnatih i higijenskih...

Ocjena HRVATSKOG INDEKSA ODRŽIVOSTI

MURAPLAST je sudjelovao u natječaju HRIO 2021. (HRVATSKI INDEKS ODRŽIVOSTI). U skupini velikih poduzeća prosječno...

Cijepljenje – prva doza

Prošli tjedan izvršeno je cijepljenje djelatnika MURAPLAST-a prvom dozom protiv Covid19. Cijepljenje je bilo...

Nova lokacija

U industrijskoj zoni Kotoriba jug kupili smo industrijsko zemljište veličine 53.958 m2. Zemljište dugoročno osigurava...

Ekološka oznaka muraeco

MURAPLAST s ponosom predstavlja ekološku oznaku “muraeco” Možete biti sigurni da plastična ambalaža ili plastične...

Nova proizvodna hala

Nova proizvodna hala od 5.300 m2 je gotova i spremna za nove proizvodne linije. https://youtu.be/QHfEee2pbkk Hala broj...