Select Page

Promjena adrese

Našim zahtjevom mijenja se dosadašnji naziv ulice i broj središta Društva iz Industrijska zona b.b. u Sajmišna 16. Nova adresa glasi: Muraplast d.o.o. Sajmišna 16 40329 Kotoriba   Lijep pozdrav, Davor Ujlaki